در مقابل تقدير خداوند مثل کودکي باش که وقتي او را به هوا مي اندازي ميخندد! چون ايمان دارد دستهايي او را خواهد گرفت زندگی در 25:00:00
 

آپارتمان و آرزو

تا به حال به آپارتمان دقت کردی
سقف زندگیه یکی کف زندگی دیگریست!!!!

دنیا به طور ناجوان مردانه ایی آپارتمان است
سقف آرزوهای یکی کف آرزوهای دیگریست.


 

نوشته شده توسط بنده خدا در سه شنبه 1393/12/05 ساعت 20:51 |موضوع: | لينک ثابت


واکنش محقق داماد به آیت الله جنتی و اعدام بدون محاکمه

روزنامه اطلاعات - سیدمصطفی محقق داماد

 آنانکه  صاحب این قلم را میشناسند میدانند که وی حداقل با فقه ،فقها و فقاهت  آشنایی دارد ،فقیهان زیادی را از نزدیک دیده ، وبا سیره عملی آنان مواجه بوده است زیرا همه قبیله او عالمان دین بودند. اجازه بفرمایید سخنم را با خاطره ای ازپدرم« سید محمد محقق داماد » آموزگار فقاهت قرن معاصر آغاز کنم وسپس درددلی را به دفاع از فقاهت شیعی، این میراث عظیم ماندگار از سلف صالح ،با خوانندگان ارجمند در میان گذارم..

کودک بودم و به مقتضای سن با همسنان خود یعنی بچه های شش – هفت ساله  فامیل در منزل بازی میکردیم. عصر تابستان بود وشهر قم ایام گرم خود را طی میکرد. پدرم در زیرزمین استراحت میکردند . سروصدای بچه ها ایشان را از خواب بیدار کرد. آمدند وخطاب به من  جمله ای گفتند که اینجانب اگرچه آنروز نفهمیدم ولی عینا به خاطر سپرده ام و بعد ها به عمق آن واصل شدم. ایشان خطاب به من فرمودند : مصطفی !! این بار تو را تنبیه نمی کنم چون عقاب بلا بیان قبیح است. ولی از این به بعد باید بعد از ظهرها که وقت استراحت است در منزل سروصدا نکنی و با وجود این تذکر از این به بعد اگر تکرار شود تنبیه خواهی شد.!! (این قاعده فقهی مستند به حکم عقل است وزیربنای اصلی از اصول حقوق بشر و اصل قانونمند بودن جرم و مجازات در قوانین اساسی دنیای معاصر را تشکیل میدهد. یعنی مجازات کردن برای عملی قبل از ممنوع ساختن آن زشت است)
 
این داستان که نمونه ای است از عمل یک فقیه نشان میدهد که  موازین ، مبانی و قواعد فقهی برای شخص فقیه چنان ذهنیتی را فراهم می سازد که گویی با گوشت ،خون وپوستش عجین میشود که حتی درزندگی شخصی و حریم خصوصی خود آنهم با مولیّ علیه خویش نیز نمی تواند خلاف آن عمل کند،تا چه رسد به  فضای اجتماعی و حقوق شهروندان اگر به قدرتی دست یافت  .
 
ذکر این مقدمه بدان جهت بود که چند روز قبل یکی از خبرگزاری های رسمی خبری را به تلفن همراه اینجانب ( وشاید دیگران) ارسال داشت مبنی براینکه عالیجنابی از صاحبان منصبی که مقتضای آن منصب فقاهت همراه با عدالت بود و بنابراین از فقیهان عادل رسمی کشور جمهوری اسلامی محسوب می شدند اظهار فرموده اند که برخی افراد مورد نظر مبارک ایشان را بایستی بدون محاکمه اعدام میکردند.اگر بنابه محاکمه بود هیچ قاضی عادل وآگاهی جز حکم اعدام برایشان صادر نمی کرد .معظم له برای توجیه نظر خویش به دادگاه صحرائی موسولینی پس از جنگ جهانی توسط پارتیزانها تمسک فرموده وگفته اند فقط در دادگاه از ایشان سوال شده که نامت چیست؟ وقتی گفت نامم موسولینی است قاضی دستورداد ببرید اعدام کنید .  

با قطع نظر از جمله درباره حضرت مولی علی (ع) وَ إِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ-که بنای تحلیل ومقام بررسی نیست ، اینک عرض من این است که:

اولاً این صاحب منصب فقاهت  نظرشان  محمول بر فتوای  ایشان است ونظام قضائی کشور از مقلدین ایشان نمی باشند. ایشان فقاهت خود را بایستی در روند تصویب قوانین اعمال نمایند ونه در تریبونهای سخنرانیهای اجتماعی .البته  هرچند مقتضای استقلال قضائی آنست که به اینگونه اظهارات بی اعتنا باشد و وظائف خودرا مطابق با تکالیف شرعی و قانونی خود انجام دهد ولی ناگفته پیداست که انتشار این گونه مطالب چهره قضای اسلامی را ملکوک میکند ودستگاه قضائی نمی تواند نسبت به این گونه ضربه های وارده بی تفاوت باشد. زیرا نحوه سخن گفتن به گونه ایست که گوئی عنان اختیار وتصمیم گیری بدست گوینده بوده و خواهد بود.

ثانیاً  ایشان البته به از دیگران میدانند که منابع فقه امامیه منحصر به چهار منبع است  کتاب، سنت ،اجماع وعقل .در سراسر فقه اصطلاح «بالادلة الاربعه» بکرّات مشهود است (رک:الحدائق الناضرة/ج21ص395/المناهل/ص271/المکاسب.ج1ص253) اگر فقیهان به سیره عمل میکنند  منظورشان سیره متشرعه است (رک: مصباح الفقیه /ج 2ص170  /العروة الوثقی ، ج1ص 101) ونه رویه قضائی  دادگاه موسولینی  دیکتاتور ایتالیا .  آیا منصب رسمی فقاهت این حق را برای ایشان ایجاد کرده که منبعی جدید برمنابع فقاهت بیفزایند ؟آیا این گونه سخن گفتن چوب حراجی نیست که بر پیکر فقاهت وقضاوت وارد میگردد ؟  

ثالثاً از قواعد مسلم فقه اسلامی  که میتواند بشریت به آن افتخار کند احترام به دماء، اعراض وجان انسانهاست. مجازات بدون محاکمه  آنهم مجازات اعدام را چگونه ایشان میتواند به فقاهت اسلامی منتسب سازد؟  

رابعا ظاهرا معظم له در این جملات معیار «عدالت وآگاهی قضائی» را هم معین فرموده و الگوی کامل را قاضی دادگاه صحرائی موسیلینی دانسته و به قضات دسنگاه قضاء آموزش داده اند که از سنت حسنه! ورویه قضائی معزی الیه پیروی نمایند!! عجبا لحلم الله ! جای شیخ انصاری ها خالی است که  کتاب القضاء ورساله شریفه عدالت خویش را باز نگری وبا این فرمایشات فقیهان عصر ما مقایسه کنند وببینند چگونه محصول عمرشان روبه ویرانی می نهد.

البته در هنگام نگارش این سطور نگران آنم که معظم له درپاسخ این نقد به ذیل دامن گشاد وگسترده مصلحت تمسک نمایند که دراین صورت  قلم را سرمی شکند واز نگارش باز میدارد. بفرمایند که مصلحت چنان دیدیم و چنان گفتیم و چنان کردیم و چنان خواهیم کرد. اینجا دیگر جای سکوت است و با کمال صراحت اعتراف می کنم که لااقل این نویسنده توان دفاع ندارد. این سخن مبتنی بر نظریه فقه مصلحت اندیش است که می تواند همه اصول اخلاقی و فقهی شریعت احمدی و دین محمدی را منزوی سازد که البته برای اینجانب مبانی فکری و علمی این نظریه فاقد توجیه است  والی الله المشتکی.

این یادداشت صرفا به انگیزه دفاع از مقام شامخ فقه و فقاهت بود که توسط این طلبه کوچک با اذن فحوا از سوی اساتید بزرگوار، فقیهان عالیقدر و مرجعیت معظم شیعه که میراث دار بزرگان گذشته می باشند، نگاشته شد. در این مقال از سخن  گفتن پیرامون موازین قانونی و حقوق اساسی ملت ایران لب فرو می بندد و به موقعی و یادداشتی دیگر موکول می نماید بشرط بقاء الحیات.

ازآن سموم که برطرف بوستان بگذشت        عجب که بوی گلی هست وعطر نسترنی
کناره گیر و زبان درکش و تماشا کن           که کس بدهر ندیده چنین عجب زمنی  
مزاج دهر تبه شد ازین بلا حافظ                  کجاست فکر حکیمی ورای برهمنی  

والسلام علی من اتبع الهدی - سید مصطفی محقق داماد -28مهرماه 93


 

نوشته شده توسط بنده خدا در پنجشنبه 1393/08/01 ساعت 8:22 |موضوع: | لينک ثابت


فرمول ساده جلوگیری از سوء تفاهم در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی

 در کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد داستان جالبی نوشته شده است. حتماً به خواندنش می ارزد:

« فرض کنید پسری در خانواده ای مسلمان با اعتقادات مذهبی بسیار استوار متولد شود. آنها در نقطه ای در یک شهر پرجمعیت زندگی می کنند و ساکن آپارتمانی کوچک هستند.

هزاران رویداد کوچک و بزرگ، زندگی پسرک را تشکیل می دهد. مثلا وقتی خیلی کوچک بود، یک روز بارانی با مادرش از خیابان عبور می کردند. پسرک در یک لحظه که مادرش مشغول صحبت خودش را به سگ کوچکی رساند. سگ به او نزدیک شد و بدنش کمی به لباس پسرک مالیده شد....... متن کامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بنده خدا در سه شنبه 1393/07/15 ساعت 14:40 |موضوع: | لينک ثابت


ارور rundll32.exe

این ارور یا در اثر ویروس ایجاد شده یا در اثر نصب و حذف برنامهای که این فایل رو به همراهش حذف کرده.

این مشکل برای من ایجاد شد که برنامه های مختلفی رو امتحان کردم اما جواب نداد. حتی خواستم از جایی این فایل رو دانلود کنم که هر چه میگشتم به در بسته میخوردم.

در نهایت تصمیم به تعویض ویندوز گرفتم. مقدمات کار انجام شد ولی در هنگام شروع نصب ویندوز(XP s2) با ارور File\i386\halaacpi.dll could not be loaded the eroor cod is 7 مواجه شدم. باز سرچ کردم، دو  لینک بیشتر وجود نداشت که اونها هم کمکی نکرد. به انگلیسی سرچ کردم که یه صفحه، نرم افزاری رو معرفی کرده بود با عنوان IU DLL Fixer . نصب کردم.سیستم رو اسکن کردم. فایل های خراب شده رو پیدا کرد، اما موقع ریپیر کردن گفت این ورژن تریال هست و باید خریداری کنی.

باخودم گفتم اینم مثل بقیه نرم افزارها. یه گزینه در منوی سمت چپ توجهم رو جلب کرد. DLLpediA. کلیک کردم در قسمت سرچ صفحه باز شده rundll32.exe رو تایپ کردم و گزینه سرچ رو زدم. یه سری فایل با همین نام پیدا کرد. برای ویندوزهای متفاوت با سرویس پک های متفاوت. ویندوز من xp sp2 بود که دانلود رو زدم. فایل دانلود شده رو در فولدر سیستم 32 ویندوز پیست کردم. باورتون نمیشه مشکل حل شد.

 

 دانلود نرم افزار IU DLL Fixer  از لینک زیر:

http://s5.picofile.com/file/8134487450/DLLSuite_Setup_2013.rar.html

دانلود  فایل rundll32.exe برای ویندوز XP sp2 از لینک زیر

http://s5.picofile.com/file/8134487568/rundll32.rar.html

 

پ.ن:

1-همونطور که در بالا اشاره کردم امکان دانلود این فایل در این نرم افزار برای ویندوزهای مختلف با ورژن های متفاوت وجود دارد.

2- شاید نسخه کرک شده نرم افزار مذکور در اسیت های ایرانی موجود باشه. چون مشکلم حل شده بود پیگیرش نشدم.

3-برای سهولت در کار اینترنت دانلود منیجر رو حتما نصب کنید تا فایل دانلودی رو به راحتی پیدا کنید.

4- ببخشید داستان گونه تعریف کردم. اگر مشکلتون حل شد واسم دعا کنید.

 

 

----------------

ارور rundll32.exe

File\i386\halaacpi.dll could not be loaded the eroor cod is 7

rundll32.exe


برچسب‌ها: ارور rundll32, exe, rundll32, File, i386


 

نوشته شده توسط بنده خدا در دوشنبه 1393/05/20 ساعت 9:8 |موضوع: | لينک ثابت


نقدی بر سبک زندگی ایرانی

"محمود سریع‌القلم" استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگوی مشروح با گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر به بررسی سبک زندگی معطوف به توسعه یافتگی پرداخت و سبک کنونی زندگی ایرانی را نقادی و راهکارهای پیشنهادی خود برای اصلاح آن را مطرح ساخت.
دغدغه پیشرفت و توسعه یافتگی در آثار و آرای دکتر محمود سریع القلم برجسته است. اگر مخاطب آشنایی با سیر فکری این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران داشته باشد درمی‌یابد که دغدغه سریع القلم توسعه یافتگی و طرح اصول ثابت آن با مطالعات مقایسه‌ای است. کتابهای "عقلانیت و توسعه یافتگی ایران"، "فرهنگ سیاسی ایران" و "اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار" از جمله آثار وی در واقع این سیر را مورد بررسی قرار می‌دهند. در حال حاضر، کتاب "عقلانیت و توسعه یافتگی ایران" به چاپ نهم و کتاب "اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار" به چاپ پنجم رسیده است.

متن کامل در ادامه مطلب

منبع: پاکنهاد      http://www.paaknahad.com/91/31.htm


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بنده خدا در یکشنبه 1393/05/12 ساعت 18:31 |موضوع: | لينک ثابت


ویژگی هایی شهروند متمدن1. به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛

2. بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛

3. برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛

4. در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت بگذارد؛

5. از کسی سؤال خصوصی نپرسد؛

6. برای هر سؤالی، چندین پاسخ متفاوت قائل باشد؛7. اختلاف خود با دیگران را با گفت وگو حل کند؛


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط بنده خدا در سه شنبه 1393/01/26 ساعت 21:2 |موضوع: | لينک ثابت


نلسون ماندلا

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،
با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید

 


دانلود فیلم invictus

خلاصه داستان : نسلون ماندلا (مورگان فریمن) که بعد از آزادی از زندان رئیس جمهور آفریقا شده همه چیز در کشورش را تقسیم بندی شده بین سیاهان و سفید پوستان می بیند. او بهترین راه حل را برای برداشتن این تقسیم بندی ورزش می داند. ماندلا با کمک کاپیتان تیم ملی راگبی کشورش، بنام فرانسیس پینار (مت دمون) سعی میکند تا تیم ملی راگبی را به یک نقطه ی مشترک بین سفیدها و سیاه پوستان تبدیل کند …

جوایز : نامزد ۲ جایزه ی اسکار 

نوشته شده توسط بنده خدا در دوشنبه 1392/04/10 ساعت 22:29 |موضوع: با بزرگان | لينک ثابت


فایتر یا ماهی گلی مسئله این است(بازنشر)


به چند دلیل ماهی فایتر(جنگجو) رو به ماهی قرمز ترجیح میدم.

- اغلب فروشندگان ماهی قرمز را گروهی نگهداری می کنند و اگر یکی از اونها دچار بیماری یا قارچ باشه به بقیه هم سرایت میکنه و احتمال بیمار بودن ماهی شما زیاده.(ماهی و انسان بیماری مشترک دارند)ولی  فایتر به دلیل خصلت تهاجمی با هیچ گونه از ماهی ها سازگار نیستند حتی با نوع خودشان، برای همین این نوع ماهی انفرادی نگهداری میشوند.

- ماهی فایتر که یک ماهی آکواریومی است  مثل ماهی قرمز در یک تنگ  کوچک و حتی یک لیوان به راحتی به حیات خود ادامه میدهد و مانند سایر ماهیان آکواریومی نیازی به پمپ هوا و دستگاه تصفیه و خرج آنچنانی ندارد.

- عمر ماهی فایتر در صورت نگهداری صحیح به چهار سال و بیشتر میرسد در صورتی که ماهی گلی چند ماهی بیشتر زنده نمی مونه..

- و مهمتر ازهمه زیبایی که فایتر داره ماهی قرمز نداره.

من تا دو سال پیش آکواریوم مفصلی داشتم ولی به علت انتقال به منزل جدید و مشغله زیاد قید آکواریوم رو زدم. نوروز گذشته 2 تا ماهی فایتر گرفتم تا زمان نوشتن این پست سرحال هستن.


دو لینک جهت شناخت بهتر ماهی فایتر

سایت تخصصی ماهیان آکواریومی

وبلاگ آکوا پرشیا


 

نوشته شده توسط بنده خدا در چهارشنبه 1391/12/16 ساعت 23:35 |موضوع: اجتماعی | لينک ثابت


اوتول 20 میلیونی

پراید رسید به زانتیا               مهدی بیا مهدی بیا!!!

چند روز پیش رادیو گزارشی داشت از افزایش قیمت خودرو. با یه نفر در سازمان حمایت از مصرف کنندگان صحبت میکرد. طرف استدلال اوورد که به خاطر جلوگیری از دلال بازی، ما قیمت خودرو رو افزایش دادیم و قیمت رو یه چیزی بین قیمت اصلی(که همینم خیلی بیشتر از هزینه تولید هست) و قیمت حاشیه بازار  تعیین شده.

یعنی این استدلالتون تو حلقم!!!

یکی نیست به این بنده خدا بگه، بچه هم میفهمه برای جلوگیری از بازار کاذب و دلال بازی قیمت رو کاهش و عرضه رو افزایش میدن، نه اینکه شما قیمت رو بردین بالا و عرضه رو اوردین پایین(که این خودش به افزایش قیمت کاذب دامن زد.

جالب اینجاست که خودشون قبول دارن هزینه های تولید خودرو، برای مثال پراید خیلی پایینتر از قیمت کنونی هست و ادعا داشت این اختلاف قیمت به خزانه واریز میشه.

بله دیگه یه جوری باید هزینه تبلیغات انتخابات پیش رو تامین بشه. 

نوشته شده توسط بنده خدا در جمعه 1391/11/27 ساعت 11:49 |موضوع: اجتماعی | لينک ثابت


...

همین خود شوما، یکی ورداره داداش کوچیکه‌ت رو اْسکل کنه، نمیزنی دهن‌مهن‌ش رو سرویس کنی؟!!

ببخشید یه سوالی داشتم !اینایی که هی میگن عید قربان و فطر و غدیر ماله عرباست !ولنتاینو تو دوره کوروش برگزار میکردند؟؟

 انسان در حال گریه کردن به دنیا می‌آید و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا می‌رود
آکیرا کوروساوا


قاضی که همه عمر زندان می گرفت
دیدی که چگونه زندان قاضی گرفت؟


پدرم میگوید کتاب
مادرم میگوید دعا
و من خوب میدانم
که زیباترین تعریف خدا را فقط باید از زبان گلها شنید...
حسین پناهی

يه نوارى به دست من رسيده از روابط پنهانى اعضای 5+1
بگم ؟ بگم ؟ :|

چقدر سخته منطقی فکر کردَن ... وقتی احساسات دارَن خَفَت می کنن

از وقتی اس‌ام‌اس اختراع شده....
بچه‌هایی که بین زنونه و مردونه می‌رن و میان، کاربردشون رو از دست دادن 


" دارا " که باشی، " سارا " با پای خودش سمتت می آید ...!

مردم سرزمین من
زن و مرد
همه از دم، با حجاب اند
روی افکارِ خود چادر می کشند ...

اندر حکایت استیضاح وزیر کار
..میگن یک گوسفند با یک بز داشتن میرفتن پیک نیک!
میرسن به یک جوی آب. گوسفنده اول میپره .
دنبش میره بالا و تشکیلات خود گردانش !! پیدا میشه
بزه شروع میکنه به خندیدن و میگه آی دیدم آی دیدم....
گوسفنده هم بر میگرده میگه والا مال تو که همیشه هویداست ما هیچ وقت نگفتیم دیدم دیدم !؟!
چه آدم بی آبرویی هستی !؟!؟

آرام باش هم وطن !
هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند …
شـــــــک ندارم همین روزها همه سیـر­ میشوند ؛
از زنـــدگی …..

سلامتی اون دختری که گرمای دست دوست پسر پیاده اش رو با گرمای بخاری هیچ پرایدی عوض نمیکنه…:)

این روزا تو ایران سه دوره زمانی داریم:
1.زمان حال
2.زمان شاه
3.پارسال همین موقع!!!

تهدیدای مسئولین به افشاگری، مثل اصطلاح "فلان فلان شده" است!
نمیشه فهمید کجای کی چی شده!
فقط اونی که فلانش فلان شده
میفهمه منظور چیه!

یه وقتایی هم تا آماده میشی که نظرتو بگی یهو بحث عوض میشه و ضایع میشی

واسه رسیدن راهی جز رفتن نیست...


 

نوشته شده توسط بنده خدا در سه شنبه 1391/11/17 ساعت 18:39 |موضوع: وبگردی | لينک ثابت